Marka Tescili Aydın

Marka Patenti Aydın
10 Mayıs 2013

Marka Tescil Aydın

Marka; Mal veya ürünlerin piyasada yer alan diğerlerinden ayırmasını sağlayan tüm türlü işaret ya da kelimelerdir. Marka tescil ise, bu tür imgelerin korunması için kayıt altına alınması işlemidir.  Marka tescili Aydın şirketimiz aracılığı ile yapılacak tescil işlemi ile birlikte markalarının yasa kapsamında koruma altına alınmaktadır.

Markanın tescili, piyasada var olmanın ve sektörde markalaşma sürecinin en önemli süreçlerinden birisidir. Marka Tescil Başvurusu öncesi Markanın ilgili sınıfta daha önce Marka patent Aydın şirketimiz aracılığı ile tescil başvurusunun yapılıp yapılmadığına bakılması gerekir.

Marka sorgulama işlemi, markaların görsel veya işitsel olarak tüm yönler açısından analizlerden geçerek değerlendirilmesi gerekir. Markanın ilgili olduğu sınıfların tespitinde çok önemli aşamalardandır. zira yanlış sınıfa başvuru da ileride sizleri hak kaybına uğratabilir.

Marka isim sorgusu markanın tescil edilebilirliği Markaların tescili işleminde en önemli aşamalardandır. Marka sorgulama ile, markanın diğer markalar ile bir benzerliğe sahip olup olmadığının sorgulamasıdır.

Arama işlemi Markanın görsel, işitsel yönlerden değerlendirmelerinden geçip çok iyi analiz edilmesi gerekir.Bu işlem internet alan adı araması gibi yapılmaması gerekir.

Marka Başvurusu Sahıs Adına Yapılacaksa ;

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Vekaletname Noter Tasdiki Gerekmez
  • Tc Kimlik ve Vergi No
  • Logo Örneği (varsa)

Marka Başvurusu Firma Adına Yapılacaksa ;

  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • İmza Sirküleri Fotokopisi
  • Vekaletname
  • Logo Örneği (varsa)

Marka Tescili Aydın

Comments are closed.