Marka Patenti Aydın

Marka Tescili Aydın
10 Mayıs 2013
Marka Tescil Çine
11 Mayıs 2013

Marka Patenti Aydın

Marka patent tescili adına, ülkemizde yetkili kuruluşlardan biri olarak marka tescil Aydın firmamız, tescil aşamasında işlem yapabilme sorumluluğa sahip olan Aydın marka vekili firmasıyız.

Marka tescili, söz konusu bir ürün veya hizmeti piyasada yer alan işletmelerinden  farklı kılarak ayrılmasını sağlayan tüm imgelerin kayıt altına alınması sürecidir.

Tescil edilen markalar, ilgili yasa kapsamında öngörülen korumaya dahil edilmektedir. Marka Tescil Başvurusu yapılmadan ilk önce, müracaat edilecek markalar, icra edileceği kendi sınıfında önceden aynısının veya bir benzerinin tescil müracaatı durumunun araştırılması gerekir. Markalar, araştırma işlemi ile tüm yönleri açısından incelemelere geçerek en ince detaya kadar analiz edilmelidir. Markanın kendi sınıfının belirlenmesi çok önemli süreçlerin başında gelir, aksi takdirde markanın kendi sınıfı dışından başka bir sınıfta müracaat edilmesi ilerki süreçlerde marka sahibine hak kaybına yaşatabilir.

Marka Tescili Başvurusu için;

  • Marka Tescili Başvurusu formu, Marka müracaat sahibi kendi bilgilerini doldurmalıdır.
  • Marka müracaat tutarının yatırılması ve yatırıldığını belgeleyen banka dekontu/fişi.
  • Marka müracaatına konu marka, logo veya imge.
  • Vekaletname

Patent Başvurusu İçin

Patent, kelimesi ise, herhangi bir hususta endüstride kullanılabilir yöntemin tüm kişiler tarafından bilinmemesi ile geliştirilen buluşların tescil altına alınmasıdır. Buluşlar tescil edilerek, buluş konusu cihaz buluş sahibi tarafından yasanın öngördüğü süre içinde üretebilme, çoğaltma, pazarlama gibi daha pek çok hak tanımaktadır.

  • Tescil Başvuru Formu, müracaat sahibi kendi kimlik bilgilerini dolduracaktır.
  • Tescil başvuru ücreti
  • Tarifname ve ürüne ilişkin teknik çizimler
  • Vekaletname

Comments are closed.